Προσωρινή έκθεση ελέγχου που ενέχει θέση Οριστικής, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων ιδιοκτησίας κ. ΘΕΜΗ Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ευρισκόμενο επί της οδού Κύπρου 69, του Δήμου Αχαρνών

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 162,54 KB13/06/23 10:57:38