Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο φανοποιείο αυτοκινήτων του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΑΣΤΟΥ επί της οδού Γ. Βλάχου 13, στο Ν. Ψυχικό.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ  PDF 105,18 KB24/10/23 12:03:33