Οριστική Έκθεση Ελέγχου.

 Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο φανοποιείο – βαφείο του κ. Κουνάνη Αλέξανδρου που βρίσκεται επί της οδού Νιρβάνα 62 στο Δήμο Αθηναίων. 

– Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 127,39 KB13/09/22 02:43:25