Ενημέρωση σχετικά με ενέργειες απομάκρυνσης των ανεξέλεγκτων απορρίψεων επικίνδυνων αποβλήτων στον περιφραγμένο χώρο του εργοταξίου της ΑΚΤΩΡ στο 39ο Km της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου ανάμεσα στην εθνική οδό και στις σιδηροδρομικές γραμμές πλησίον της γέφυρας Μεγάρων – Νέας Περάμου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 126,78 KB11/07/24 12:10:57