Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο συνεργείο επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών, αμαξωμάτων (φανοποιείο) και βαφής συνήθων οχημάτων «ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ – ΒΑΦΕΣ, που βρίσκεται επί της Λεωφ. Ηρακλείου 397, στο Ηράκλειο Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 100,39 KB28/05/24 02:07:47