Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία “MEAT HOUSE” που διατηρεί μονάδα επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας κρέατος, επί της Λ.ΝΑΤΟ 100 στον Δήμο Ασπροπύργου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 190,77 KB06/04/23 02:27:59