Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία “KRB CONSTRUCION IKE” που διατηρεί χώρο μεταλλικών κατασκευών στη θέση «ΛΑΙΜΟΣ» του Δήμου Ασπροπύργου

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 173,60 KB03/08/23 02:03:04