Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ε.Π.Ε.» η οποία διατηρεί εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος επί της οδού Τσόκα 8 του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 205,26 KB16/05/24 03:29:55