Οριστική έκθεση έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου της εταιρείας «GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» που διατηρεί μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων στην οδό Κερκύρας 7 στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η παρούσα έκθεση ελέγχου της εταιρείας “GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ” που ανήκει στην Β κατηγορία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αναρτάται στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 201,38 KB09/08/22 02:35:45