Οριστική έκθεση ελέγχου, αναφορικά με την λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΕΚΚ, φερόμενης διαχείρισης της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπεργολάβου της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ, επί των οδών Λαϊκών Αγώνων και Λεύκτρων, στον Δήμο Αχαρνών.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών και Δήλωση Συμμόρφωσης. (Κ4/332)

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 224,38 KB10/04/24 02:49:08