Οριστική Έκθεση Ελέγχου σε συνέχεια καταγγελίας πολίτη, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις δραστηριότητας διαχείρισης ΑΕΚΚ- παραγωγής φυτοχώματος, ιδιοκτησίας του κ. Νάσου Νικολάου, επί της οδού Βαϊων, πλησίον Νεκροταφείου, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 134,35 KB05/10/22 02:50:12