Οριστική έκθεση ελέγχου, αναφορικά με απόθεση αποβλήτων κατηγορίας ΑΕΚΚ σε χώρο (ΚΑΕΚ 05101710200), φερόμενης ιδιοκτησίας του Δήμου Μαραθώνος, πίσω από το 1ο ΓΕΛ Νέας Μάκρης, ενδεικτικά ένα σημείο στο κέντρο του γηπέδου με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87, Χ: 497640.603 Υ: 4215172.737, στην ΔΕ Νέας Μάκρης, στον Δήμο Μαραθώνος

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 121,64 KB06/02/23 11:09:40