Οριστική Έκθεση Ελέγχου για την δημιουργία παράνομης χωματερής στη θέση ΦΟΒΟΛΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ενδεικτικά ένα σημείο στο κέντρο του αγροτεμαχίου με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ’87 Χ: 504005.54770629, Υ: 4183436.0137655, από τον Δήμο Λαυρεωτικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 272,28 KB22/11/23 10:08:12