Οριστική Έκθεση Ελέγχου για την δραστηριότητα με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΟΣΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ, που βρίσκεται στη θέση Ζάστανο (Αγριόπετρες) του Δήμου Σπετσών – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 208,99 KB11/06/24 02:01:29