Οριστική έκθεση ελέγχου για την επιχείρηση συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, διαχωρισμού και εμπορίας μετάλλων του κ. RAJA EJIAZ HUSSAIN που λειτουργεί επί της οδού Παπαρηγοπούλου 23, στο Περιστέρι σε συνέχεια μερικού ελέγχου – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 142,82 KB27/11/23 12:33:03