Οριστική έκθεση ελέγχου για τον Χώρο αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων και χύδην οικοδομικών υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά) με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΟΥ ΗΛ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», που βρίσκεται επί της οδού Πελοπίδα 117 στο Δήμο Περιστερίου – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 139,88 KB23/05/23 01:43:08