Οριστική έκθεση ελέγχου για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της ‘’ΜΟΜΑ ΕΠΕ’’ στην οδό Αδριανού 29, στον Δήμο Αθηναίων, σε συνέχεια μερικού ελέγχου – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 136,00 KB05/07/23 01:09:00