Οριστική Έκθεση Ελέγχου για το πλυντήριο αυτοκινήτων της «WASH PLUS Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Γ. Παπανδρέου 44 & Γραβιάς στην Αργυρούπολη. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 128,51 KB11/07/24 11:12:31