Οριστική Έκθεση Ελέγχου. Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων του κ. Γεώργιου Θ. Καραντάνου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κουρτίδου 45 στον Δήμο Αθηναίων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 139,74 KB06/10/23 01:06:01