Οριστική έκθεση ελέγχου, μετά την κατάθεση στοιχείων συμμόρφωσης, για το πρατήριο άρτου της ‘’D. STERGIOU ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.’’ στην οδό Αγ. Τριάδος 7, στον Δήμο Αγ. Παρασκευής

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 112,07 KB04/12/23 12:59:11