Οριστική έκθεση ελέγχου μετά την κατάθεση στοιχείων συμμόρφωσης για το πρατήριο καυσίμων με πλυντήριο αυτοκινήτων της εταιρίας «Μακραίων Μονοπρόσωπη Α.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Φιλολάου 181 – 183 στην Αθήνα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 121,59 KB01/02/23 10:30:27