Οριστική Έκθεση Ελέγχου που αφορά στη λειτουργία Εργαστηρίου Κατασκευής Εκκλησιαστικών Ειδών του κ. Τσάβαλου Σπυρίδωνα, επί της οδού Ξυδιά 3 στην περιοχή του Νέου Κόσμου, Δήμου Αθηναίων, σε συνέχεια μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 136,95 KB23/05/23 02:00:12