Οριστική έκθεση ελέγχου. Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε χώρο εγκαταστάσεων του Δήμου Ν. Σμύρνης επί της οδού Σωκράτους & Ολυμπίου, όπου λειτουργεί σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και αμαξοστάσιο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 128,41 KB25/07/23 12:46:15