Οριστική Έκθεση Ελέγχου μετά την κατάθεση στοιχείων συμμόρφωσης για τον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», που βρίσκεται επί της οδού Ανεμώνων 40 στο Δήμο Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής (κωδικός αριθμός θέσης 1005017 ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΑΛΙΜΟΣ).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 130,66 KB29/02/24 01:53:21