Οριστική έκθεση ελέγχου, μετά την υποβολή στοιχείων συμμόρφωσης, για το ιδιωτικό πολυϊατρείο που διατηρεί η ‘’ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ’’ στην οδό Αμφιαράου 165, στον Δήμο Αθηναίων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 131,53 KB23/05/23 01:50:44