Οριστική Έκθεση Ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλυντήριο αυτοκινήτων του Abdulrahman Omar, που βρίσκεται στην Λεωφόρο Καλαμακίου 116, στον Δήμο Αλίμου

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 122,30 KB12/12/22 10:12:41