Οριστική Έκθεση Ελέγχου, μετά από νέο έλεγχο σε επιχείρηση συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, διαχωρισμού και εμπορίας μετάλλων που λειτουργούσε επί της οδού Πειραιώς 196 στον Ταύρο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 124,13 KB19/06/23 03:04:32