Προσωρινή έκθεση ελέγχου που καθίσταται οριστική σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, που βρίσκεται επί της οδού Σαλαμινομάχων 30 στο Χατζηκυριάκειο στον Πειραιά – Παύση διαδικασίας ελέγχου του ελεγχόμενου φορέα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 904,30 KB31/10/23 03:10:57