Οριστική έκθεση ελέγχου σε ξυλουργικό εργαστήριο ιδιοκτησίας του κ. Nani Jetnor, που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Άννης 22, στον Αγ. Ι. Ρέντη – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Η παρούσα έκθεση ελέγχου αναρτάται στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 175,54 KB23/08/22 10:25:21