Οριστική Έκθεση Ελέγχου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Γεωργίου Φριλίγκου στον δρόμο προς τον Ποταμό μετά την διασταύρωση Ντουριάνικα – Περλεγκιάνικα στα Κύθηρα – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 187,22 KB19/10/22 02:27:23