Οριστική Έκθεση Ελέγχου. Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε χώρο εγκαταστάσεων του Δήμου Γαλατσίου στον λόφο Κόκκου, όπου λειτουργεί σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και αμαξοστάσιο. – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 144,02 KB26/09/23 02:15:25