Οριστική Έκθεση Ελέγχου σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης ΑΕΚΚ, με φερόμενο διαχειριστή την εταιρεία ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ, ευρισκόμενου στην οδό Πασχαλιάς έναντι 50 & Λεωφόρος Κύμης στις Αχαρνές.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και Δήλωση Συμμόρφωσης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 126,56 KB28/02/23 03:03:02