Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 500ΚW, με φορέα την SUNCONNECT I.K.E 1, ευρισκόμενη επί των οδών Άνθεων & Δάφνης στην περιοχή ΜΕΤΟΧΙ του Δήμου Λαυρεωτικής της ΠΕ Ανατολικής Αττικής. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 268,23 KB10/07/23 02:02:30