Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην επιχείρηση «ΜΜ GATERING SERVICES OE GATERING» ευρισκόμενης επί της οδού Τραπεζούντος 18, Άγιος Στέφανος Διονύσου. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 300,36 KB27/03/24 11:27:15