Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία “AK METAL SCRAP ΕΠΕ” που διατηρεί μονάδα επεξεργασίας και αποθήκευσης παλαιών μετάλλων στη θέση «Ντάριζα» του Δήμου Μάνδρας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 190,99 KB28/02/24 11:42:46