Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΑΕΒΕ» που διατηρεί μονάδα επεξεργασίας, παραγωγής προϊόντων και συντήρησης κρέατος ζώων και πουλερικών στη θέση Τζαβερδέλλα στον Ασπρόπυργο Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 146,85 KB08/06/23 12:15:59