Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ Μ.ΕΠΕ που διατηρεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση ΚΟΚΚΙΝΟΓΗ του Δήμου Μεγαρέων

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PNG 2,12 KB25/10/23 12:26:16