Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου που ενέχει θέση Οριστικής, στην εταιρεία «DETAIL ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ» επί της οδού Λασιθίου 7, Γέρακας του Δήμου Παλλήνης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 263,09 KB06/11/23 01:25:13