Οριστική Έκθεση Ελέγχου – Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Ηχομέτρηση εκπεμπόμενου θορύβου από την λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού στην δραστηριότητα «ΜΠΟΤΟΣ & ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» επί της οδού Αφροδίτης 30, στην Δάφνη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 126,21 KB25/05/23 02:20:21