Οριστική έκθεση ελέγχου στην εταιρεία «HELISTAR A.E.» για τη λειτουργία ιδιωτικού ελικοδρομίου στην οδό Πυθαγόρα 50, στην περιοχή «Προφάρτα-Βιγκλίζα» στον Δήμο Κρωπίας – Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και Δήλωση Συμμόρφωσης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 239,64 KB23/10/23 12:53:23