Οριστική έκθεση ελέγχου σε συνέχεια μερικού ελέγχου στη βιομηχανία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρίας «Άγγελος Β. Πέππας Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Κοντονή 8 στο Μοσχάτο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 132,13 KB10/07/24 01:43:39