Οριστική έκθεση ελέγχου στη δραστηριότητα υπαίθριας αποθήκευσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), εξαρτημάτων αυτοκινήτων και άλλων αποβλήτων όπως ξύλα, παλέτες, βαρέλια κλπ του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΤΙΔΗ, που βρίσκεται επί των οδών Πατριάρχου Γρηγορίου Ε & Πύλου στο Καματερό – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 157,78 KB11/10/23 03:11:54