Οριστική έκθεση ελέγχου στη δραστηριότητα συγκέντρωσης – αποθήκευσης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (ΑΗΗΕ) για ανακύκλωση και εμπορία του κ. DILAVER GRECA, που λειτουργεί επί της οδού Αίμονος 10 στον Δήμο Περιστερίου – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 146,99 KB04/04/24 03:00:27