Οριστική έκθεση ελέγχου στη Μονάδα διακίνησης και συγκέντρωσης παλαιών μετάλλων, παλαιών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, χαρτί κ.ά, με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ», που λειτουργεί επί της οδού Λεβέντη 2 στον Δήμο Περιστερίου – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 152,90 KB20/07/23 12:01:15