Προσωρινή έκθεση ελέγχου που ενέχει θέση Οριστικής, στο εργοστάσιο κατασκευής επιστρώσεων και μεγάλης αντοχής σε φθορά τριβών και κατασκευής εξαρτημάτων & μερών μηχανημάτων με μεγάλη αντοχή σε φθορά τριβών, της εταιρείας CERAMETAL A.E, ευρισκόμενη επί της οδού Ι. Μεταξά 70 στην περιοχή Καρελάς Κορωπίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 282,95 KB22/06/23 01:11:48