Οριστική Έκθεση Ελέγχου στο ισόγειο εργαστήριο κοπής και διαμόρφωσης φύλλων μαρμάρου ιδιοκτησίας κ. Παυλίδη Παναγιώτη επί της οδού Κολχίδος 7Α στην Νίκαια – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ PDF 181,28 KB28/03/23 03:05:01