Οριστική έκθεση ελέγχου. Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο φανοποιείο – βαφείο του κ. Κορδολαίμη Αθανάσιου, που βρίσκεται επί των οδών Ιαλέμου 31 & Θύσσου στο Δήμο Αθηναίων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 116,67 KB12/06/24 03:04:34