Προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία καθίσταται Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον κο ΣΧΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, που διατηρεί εγκατάσταση «εμπορίας οικοδομικών υλικών» στο τέρμα της οδού Αγίου Ιωάννη, στη θέση Κροπυθάρα, στον Δήμο Μεγάρων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 144,71 KB28/09/23 01:43:12