Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον Κο Ξανθάκο Αντώνιο που διατηρεί εγκατάσταση αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) επί της οδού Γλυνού (πρώην Θηβών) του Δήμου Φυλής (Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 867,31 KB22/09/22 03:01:58