Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ Μ.ΕΠΕ που διατηρεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση ΚΟΚΚΙΝΟΓΗ του Δήμου Μεγαρέων

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 191,71 KB08/12/22 02:17:56